fbpx
Select Page

Hvorfor burde du bli medlem i Comify nettverket?

Noen av våre nettverksmedlemmer:

Din marketingpartner

Molte er et marketingbyrå, etablert og drevet av erfarne designere, marketing- og mediafolk.
Vi er til for å hjelpe deg å kommunisere bedre og i tråd med din forretningsidé og visjon.
Vi Rådgir – Vi Skaper – Vi Drifter!

Din videopartner

Captio er en ledende leverandør av videoproduksjons tjenester, både live sendinger og produksjon av ulike filmer. Ønsker du hjelp med din videokommunikasjon er vi her for å hjelpe deg.

Din moderne arbeidsplass partner

Communitech hjelper deg å effektivisere og forbedre din moderne arbeidsplass. Vi tilbyr et sett med verktøy for å oppnå dette; skyløsninger, sosialt intranett, møteromsløsninger, produktivitetsverktøy, osv.

Hvorfor bli medlem i Comify nettverket?

Hvorfor Comify?

Målsetningen er at Comify’s medlemmer samlet dekker alle behov virksomheter har for kommunikasjonstjenester, enten det er strategi, kreativt, teknologi, produksjon, innhold, kanaler, brukerdata, analyser, driftsstøtte eller annet relevant. Våre medlemmer er spesialister på sitt fag og ønsker å være selvstendige, men innser de kan ha glede av hjelp på salg, kostnadsreduksjoner, større miljø og verdiutvikling for aksjonærene. De innser også at det å være liten og smal utgjør en trussel i et marked hvor kunder samler sine innkjøp og talenter søker arbeidsgivere med bredde og størrelse.   

Comify gir deg økt inntekter

Comify hjelper medlemmene å øke inntektene både direkte og indirekte. Direkte bidrar vi gjennom:

  • Salg og prosjektledelse av oppdrag som krever leveranser fra flere typer spesialister/medlemmer, spocc’er (single point of contact&contract)
  • Tilgang til Comifys interne markedsplass der medlemmene kan bruke de andre spesialistene i nettverket
  • Comify sales services hjelper medlemmene å selge sine egne tjenester og produkter direkte i markedet

Indirekte bidrar Comify med markedsføring, markedsdata, analyser og leads slik at medlemmenes eget salgsarbeid blir enklere.

Vi hjelper deg å kutte kostnader

Comify hjelper i første omgang medlemmer å redusere kostnadene gjennom lavere kostnader og høyere effektivitet på back office, bla. regnskap, økonomi, forsikringer, avtaler og jus. Etterhvert vil vi også tilby lave kostnader på husleie og innkjøp. Indirekte bidrar vi også med verktøy, data og råd som gir høyere effektivitet og bedre ressursutnyttelse.

Bredere kompetanse & større miljø

Comify hjelper medlemmene til å bli attraktive arbeidsgivere gjennom å tilgang til et stort, bredt og spennende kommunikasjons-miljø og en attraktiv kompetanseutviklingsplattform. Enkel tilgang til nettverket sikres gjennom en aktiv intern sosial plattform, sosiale eventer og bofellesskap. Kompetanseprogrammet trekker på ressursene i nettverket for både å utvikle bredde- og dybde-kunnskap hos de enkelte. 

Eierskap

Gjennom vårt equitymedlemskap bytter medlemmene aksjer med Comify slik at de blir eiere i hverandre. Eierskap i Comify er attraktivt fordi verdiutviklingen forventes å bli høy og salg av aksjer etterhvert enkelt gjennom organisert handel over en børs. Ved å få Comify inn som eier får medlemmet aktive eiere som bidrar i styret, bedre vilkår på kjøp av medlemstjenester og hjelp til finansiering. 

Interessert i å høre mer om medlemsskap i Comify?

Comify AS

Sandakerveien 24C, bygg E
0473 Oslo
Norway

info@comify.com

Follow Us