Select Page

Comify er et medlemsnettverk for tilbydere av kommunikasjonstjenester

Comify løser kommunikasjonsoppgaver

Comify er et medlemsnettverk for tilbydere av kommunikasjonstjenester. Gjennom medlemmene i nettverket disponerer Comify all den kompetanse, kreativitet, ferdigheter, kapasitet, teknologi og infrastruktur en virksomhet trenger for å løse sine kommunikasjonsoppgaver med høy kvalitet og høy effektivitet. Comify tilbyr kunder tilgang til disse samlede egenskaper gjennom en kontakt og en kontrakt.

Rådgivning

Kompleksiteten ved kommunikasjon er høy og økende. Våre rådgivere arbeider kontinuerlig med å holde oversikt over både muligheter og utfordringer. De deler gjerne sin kunnskap med våre kunder og hjelper konkret både med å spesifisere behov og gjøre leverandørvalg. Om ikke lenge introduserer vi “kommunikasjonsarkitekter”, en tjeneste som skal hjelpe kunder å effektivisere kommunikasjon på tvers av virksomheten.

Spocc

Gjennom vår spocc tjeneste (single-point-of-contact-and-contract) tilbyr vi kunder å ta et helhetlig prosjektleder- og kontraktsansvar på oppdrag som involverer flere enn en våre medlemmer. Vi har sammen med medlemmene laget ferdige spocc-pakker for å løse generiske behov, men vi leverer selvfølgelig også skreddersydde spocc’er i form av total-entrepriser, rammeavtaler, driftsavtaler og supportavtaler.    

La oss jobbe sammen!

Vi er din kommunikasjonsspesialist!

Comify AS

Sandakerveien 24C, bygg E
0473 Oslo
Norway

info@comify.com

Follow Us